سرپرستی استان آذربایجان شرقی

مجتمع شهید یاغچیان

سرپرستی آذربایجان شرقی درراستای سیاستهای کلی دفترمرکزی مؤسسه علمی رزمندگان  به منظور خدمت رسانی به خانواده های معظم ایثارگران و بسیجیان درسال 1373تاسیس شد.

دامنه و گستره فعالیتهای این سرپرستی مشتمل بر: مجتمع شهید یاغچیان،آموزشگاه معراج اندیشه،باشگاه دانش پژوهان بسیج،آزمونها،فروش کتاب وسایرخدمات است.

مجتمع شهید یاغچیان در سال 1382 در زمینی به وسعت 7000 مترمربع در شهرک شهید یاغچیان که از شهرکهای تبریز میباشد احداث شده، و دارای یک ساختمان سه طبقه با زیر بنای 3500 مترمربع میباشد. که سه واحد آموزشی را در پایه های ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان در خود جای داده است. نمای بیرونی ساختمان با معماری زیبای اسلامی و با کاشی کاری «لاالهالاالله» به خط کوفی داراي جذابيت و روحانيت خاصي ميباشد.

فضای داخلي ساختمان با سالنهای بزرگ و زیبا مشرف به کلاسهای درس محیطی وسیع و شاداب است. در فضای بیرونی مجتمع سه حیاط مجزا با درخت کاری به هم پیوسته و ورزشگاه جداگانه با میدانهای فوتبال، والیبال، بستکبال و بدمینتون زمينهي تفریح و ورزش دانش آموزان را فراهم کرده است.

مجتمع آموزشی معراج اندیشه در طی دوازده سال تجربهي علمی آموزشی موفق از سال گذشته بهصورت مدرسهي نمونهي بسیج اداره میشود. بدین معنا که دانشآموزان با آزمون ورودی معدل 19 از پایهي راهنمايی و 18 از پایهي دبیرستان جذب میشوند و در طول سال تحصیلی در ترم اول و دوم نباید نمره هریک از مواد درسی دانشآموزان در پایهي راهنمايی کمتر از 16 و در پایهي دبیرستان کمتر از 14 باشد.

برنامهریزی درسی دانش آموزان مطابق مدارس نمونه دولتی بوده و علاوه بر آن شامل  كلاسهاي ويژهي قرآن و احکام و آموزش مکالمه زبان انگلیسی و کلاسهای کنکور و تقویتی و کلاسهای المپیاد و تیزهوشان نیز میباشد که مزیت رقابتی مدارس معراج اندیشه را نسبت به مدارس خاص افزايش داده است.

از ویژگیهای مجتمع آموزشی معراج اندیشه شاخصههای خاص تربیتی آن است که اولیاء با اطمینان خاطر و با اشتیاق فرزندانشان را از دورترين نقاط شهر به این مکان میآورند و علیرغم وجود آزمون و معدل در ثبت نام، هر سال به تعداد متقاضیان ورود به این مجتمع افزوده میشود. در سال جاري با وجود اینکه بیش از 100 نفر دانشآموز نتوانستند نمرهي قبولی برای ثبتنام را به دست آوردند، با اين حال با افزایش 10 درصدی دانشآموزان، 600 نفر دانشآموز ثبتنام شدهاند.

رویکرد علمی و آموزشی با مبنای قرآنی و آموزههای دینی و اخلاقی که بهصورت یکسان در مدیریتهای مدارس مورد توجه است، علت استقبال اولیاء از مدارس معراج اندیشه میباشد. احترام به شــخصیت دانشآمـــوزان، ایــجـاد خودباوری در آنها  انتقال روزانهي نمرات دانشآموزان از طریق سیستم ندای  مدرسه به اولیاء ، دادن کارنامهي ماهانه از عملکرد علمی و تربیتی دانش آموزان، دیدار ماهانه اولیاء با دبیران در فضای صمیمی و بررسی مسائل علمی و آموزشی دانش آموزان، جلسات ماهانهي شورای دبیران و بررسی مستمر پیشرفت علمی و معنوی دانش آموزان، اجرای مراسم ويژهي در اعیاد و مناسبتها توسط دانشآموزان جهت ارتقای شخصیت اجتماعی و معنوی آنها، برگزاری کنکورهاي آزمایشی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی به صورت هماهنگ در تمام پایهها و پشتیبانی آزمونها توسط دبیران مربوط به هر درس، برگزاری کلاسهای ویژه المپیاد در پایهي دبیرستان و کلاسهای پیشرفته در پایه راهنمایی و ابتدایی و استفاده از كارگاه و آزمايشگاههاي مجهز از جمله برنامههایی است که بهصورت منظم در مدارس اجرا میشود.

سایر فعالیتها:

- آموزشگاه زبان انگلیسی با مجوز رسمی از آموزش و پرورش و بهصورت ترمی در همهي پایههاي تحصيلي فعاليت دارد.

- آموزشگاه کنکور و تقویتی در پايهي تحصيلي دبیرستان با مجوز رسمی از آموزش و پرورش فعالیت مینماید.

- مركز آموزش از راه دور با مجوز رسمی از آموزش و پرورش در خارج از مجتمع آموزشی و در سطح شهر فعالیت مینماید.

 

نمايش خبر در قسمت اخبار علمي و آموزشي: 
0
وضعيت: 
غير فعال
نشانی دفتر مرکزی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان بهار جنوبی، پلاک 4، تلفن:4-88306662